[ iletişim ]
abstractModule nedir?

abstractModule, kongre ve toplantı organizasyonlarında sunulmak üzere hazırlanan bildiri özetlerinin gönderim, takip ve değerlendirme işlemlerinin online olarak yapıldığı bir uygulamadır.

Özellikleri

Yazar, hakem ve uygulama danışmanı, sistemde eş zamanlı olarak çalışabilir.

Sistem, gelişmiş teknolojisi sayesinde kullanıcıların, formata ve yazım kurallarına uymalarını sağlar.

Bildiri kitabı hazırlama, yazar indeksi ve konu indeksi gibi işlemler çok kısa bir sürede yapılabilir.

Kullanıcı dostu arayüzü ve canlı destek hattı ile kullanıcıların, sorunsuz bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanır.

Kişiselleştirilebilen rapor ekranlarıyla, gelen bildiriler takip edilebilir, kabul edilenler saniyeler içinde istenen formatta sistemden çekilebilir.

Yapılan tüm işlemler, veri tabanında saklı tutulur; böylece geriye dönük denetim ve güvenlik sağlanmış olur.

abstractModule, yazar statüsünün dışında başka yetkilere sahip olan kullanıcıların, birden çok hesap bilgisi ve karmaşık giriş ekranıyla uğraşmadan tüm yetkilerini tek bir hesapta toplamalarına olanak sağlar.

Sistemde, belirtilen parametrelere ve kişilere göre oluşturulan, hızla eklenen otomatik satırlarla e- mail oluşturmak ve göndermek çok kolaydır.

Başhakem, daha önce oluşturulan değerlendirme gruplarına göre hakemlere, değerlendirmeleri için bildirileri dağıtır. Tüm aşamalarda kullanıcılara minduce danışmanı tarafından destek verilir.

abstractModule, sektördeki yenilik ve isteklere paralel olarak sürekli geliştirilen alt yapısı sayesinde sektörün en gelişmiş online bildiri özeti sistemidir.

abstractModule, 300'e yakın kongrede kullanılmış 70.000'den fazla bildiri özeti toplanmıştır.


Bildirilerin değerlendirme sürecinde;

Değerlendirmeyi yapacak hakem ya da hakem grubu dışında bildiri değerlendirilmesi kimse tarafından yapılamaz.
Bildiriler sadece Türkçe ya da İngilizce toplanabileceği gibi aynı anda iki dilde de toplanabilir.
Sistemde bildiri grupları oluşturulabilir. Gruplara göre gelen bildiriler ve bunların değerlendirilmesi hakkında istatistiki bilgi alınabilir.
Yazar, bildirisini sistemde oluşturduktan sonra, son kabul tarihinden önce bilim kuruluna gönderebilir.
Kullanıcı grubu oluşturma, değiştirme ve silme işlemleri sadece başhakem ve kongre yöneticisi tarafından yapılabilir.
Uluslararası tıp dergileri editörleri kurulu (ICMJE) kriterlerine göre toplanan bildiri özetleri, başhakemin belirlediği çeşitli puanlama sistemlerine göre değerlendirilebilir.
Sonuçlar, grafik, şema ya da metin olarak anında hazırlanabilir.
 


abstractModule Referanslarımız (2010-2015)
Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi
12. Geleneksel Zekai Tahir Burak Günleri
12. Üroonkoloji Kongresi
13. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
Uluslar Arası Yaşlı ve Hasta Bakımı Türkiye Uyumu Konferans ve Zirvesi
7th Annual SERGS Meeting in association with TSGE
Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi
32nd World Veterinary Congress
FHTT 2015 Kongresi
Vertigo Academy International Meeting 2015
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Perinatal Tıp 2015
VI. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
INEREM 2015 - International Neurology and Rehabilitation Meeting
Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı
23. Ulusal İmmünoloji Kongresi
7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi
24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Türkiye 20. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi
25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
5th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
3rd Annual MESGE Congress in Conjunction with 6th Congress of TSGE
11. Türk Romatoloji Sempozyumu
Uluslararası Katılımlı 3. Karadeniz Meme Kongresi
7th International Congress on Psychopharmacology - 3rd ISCAP
Prof. Dr. Hıfzı Özcan 5. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi
9. Ulusal Yara Bakımı Kongresi
1. Uluslararası Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Kongresi
1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
Bilişim 2014
31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası
Joint Congress of 7th ISMISS Turkey and 3rd ASIA-MISS
5. Ulusal Osteoporoz Kongresi
1. Moleküler Üroloji Toplantısı
24. Ulusal Patoloji Kongresi
Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi
TRANSİST 2014 - Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı
VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi
3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi
12th Balkan Congress of Radiology
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği IX. Ulusal Kongresi
Kronik Hepatitlerde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
XV. Ulusal Romatoloji Kongresi
4th Eurasian Congress of Health Sciences
40. Ulusal Hematoloji Kongresi
16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
14. Uluslararası Türk Ortodonti Kongresi
11. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre ve LAB-EXPO 2014
Sivas Romatoloji Günleri
XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi
7. Ulusal Anksiyete Kongresi
11. Metabolik Sendrom Sempozyumu
11th Meeting of Asian Society for Neuro-Oncolog
Uluslararası Katılımlı Türkiye 5. Tohumculuk Kongresi ve Sektörel İş Forumu
IV. Ulusal Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitim Kongresi
EPO 2014 - ISPO Eastern European Regional Congress in Prosthetics and Orthotics
38th Annual Conference of European Prosthodontic Association-EPA 2014
6th International Nursing Management Conference
The Third International Symposium on Integrated Coastal Zone Management
17th Meeting of the European Association for Haematopathology
XV. Mediterranean Congress of Rheumatology
3. Uluslararası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
5th Apimedica and 4th Apiquality Forum of Apimondia
8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi
3. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi
1st Intercontinental Emergency Medicine Congress
3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014
5. Türkiye EKMUD Kongresi
Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Sempozyumu
6. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
4. Pediatrik Hematoloji Sempozyumu
9. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi
8. Anadolu Romatoloji Günleri
II. Çocuk Romatoloji Kongresi
11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
1. Uluslararası ve 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi
Ulusal Kanser Haftası Kayıtçılık ve Tarama Eğitimleri
13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri
10. Ulusal Çoçuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
2nd International Conference on Biological and Biomimetic Adhesives and COST Action TD0906 Final Meeting
3. Puader Kongresi
10th Biennial Conference of Alpha
2. Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 Gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi
Hastane İnfeksiyonları Kongresi
Romatolojide Son İki Yıl
Annual Congress Middle East Society and International Society for Gynecological Endoscopy
IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi
6. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri
X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi
XII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi
II. Çocuk Romatoloji Kongresi
6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu
4th Congress of the Clinical Section IAGG
I. Ulusal Psoriasis Sempozyumu
Geleneksel İç Hastalıkları Günleri - İnteraktif Güncelleştirme 2014
Palandöken Kadın Doğum Kongresi
IV. World Congress for Middle East Studies-WOCMES 2014
4. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu
8. Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi
22. Ulusal Neonatoloji Kongresi
26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi
6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi
11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi
Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi
ECSM2014-European Conference on Sludge Management
Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı-2014
Transist 2013-6. Uluslararası Ulaşım Sempozyumu ve Fuarı
8th World Congress for NeuroRehabilitation
İstanbul Bilim Üniversitesi 5. Onkoloji Günleri
3rd International Gastrointestinal Cancers Conference
4. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi
6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi
Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu
2. Yutma Bozuklukları Kongresi
8. Ulusal Yara Bakımı Kongresi
The First International Critical Care and Emergency Medicine Congress
4th Southeast European Conference on Chemotherapy and Infection
3. Ulusal-2. Uluslararası Ebelik Kongresi
9. Hipofiz Sempozyumu
2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013
IX. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu
23. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
Global Otology Research Forum (GLORF)
XXI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu
14. Ulusal Hemşirelik Kongresi
14. Dünya Sterilizasyon Kongresi ve 8. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi
XIII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu
5. Ulusal Aşı Sempozyumu
10. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi
11. Üroonkoloji Kongresi
9. Türkiye Acil Tıp Kongresi
4. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre ve LAB-EXPO 2013
5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi
15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
39. Ulusal Hematoloji Kongresi
5. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu
12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
The 29th Politzer Society Meeting 2013
Regional Conference of the International Society for Adolescent Psyciatry and Psychology (ISAPP)
Güz Toplantısı 2013-Otoimmün Büllöz Hastalıklar
SGI Summit Turkey 2013: Innovations in Obstetrics and Gynecology
10. Metabolik Sendrom Sempozyumu
Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu
7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
International Symposium on Francisella Tularensis and Tularemia
Advanced Materials World Congress
European Biotechnology Congress
9. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
9. Ulusal Acil Tıp Kongresi
3. Multidisipliner Aile Hekimliği Kongresi
8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
International Craniofacial Anomalies Congress
Türkiye 19. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongresi-İPETGAS 2013
12. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
12th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation
2. Çukurova Romatoloji Günleri
Laparoscopic Inguinal Hernia Repair in Children
2. Puader Kongresi
XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi
8. Ulusal Çocuk Alerji, Astım ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi
V. Çapa Nefroloji Günleri
9. Uluslararası Sporda Bilgisayar Bilimleri Kongresi
6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi
52nd Annual Scientific Meeting of ISCOS
35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri
4th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
4. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
Uluslararası Katılımlı 1.Ulusal Probiyotik Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi
6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi
12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
8. Kepan Kongresi
I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi
Dünya Sağlık ve 3. Yaş Turizmi Kongresi
1st Annual MESGE Congress in Conjunction with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy
EKMUD 2013 Bilimsel Platformu
Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
21. Ulusal Neonatoloji Kongresi
20. Ulusal Kanser Kongresi
3. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Sempozyumu
24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi
2013 IDA Congress Istanbul
Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı, İstanbul 2013
2nd International Gastrointestinal Cancers Conference
7. Ulusal Yara Bakımı Kongresi
Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı
29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası
5. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi
3. International Workshop on Hypospadias
V. FHABESAS - Hayvan Besleme ve Saglığı Sempozyumu
ISC Conference on Innovative Therapies-New Targets, New Challenges, New Drugs
PEDIRHYTHM V: Pediatric and Congenital Rhythm Congress
3. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi
PD-Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi 2012
22. Ulusal Patoloji Kongresi
12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
38. Ulusal Hematoloji Kongresi
29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
22. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
13. Ulusal Romatoloji Kongresi
2nd Asian Conference on Endometriosis
4. Dermatoimmünoloji Güz Okulu
14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi-Hemşirelik
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 8. Ulusal Kongresi
19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi
24. Ulusal Dermatoloji Kongresi
5th International Congress on Nutrition and Cancer
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 8. Ulusal Kongresi
27th IUSTI Europe Congress
11. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi
13th International Nursing Ethics Conference
VIII. Türkiye Nanobilim ve Nanoteknoloji Kongresi
7. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi
1. Ulusal Disiplinerarası Çevre Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
8th World Congress in Probability and Statistics
3. Uyku Bozuklukları Kongresi
13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
4. Türkiye EKMUD Kongresi
19. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi
9. Metabolik Sendrom Sempozyumu
48. Ulusal Diyabet Kongresi
14. Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu
5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu
10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi
10. Antimikrobik Kemoterapi Günleri
34. Pediatri Günleri ve 13. Pediatri Hemşirelik Günleri
Hastane İnfeksiyonları Kongresi
2. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi
10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi
2. Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu
II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
7. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi
Türk Geriatri 2012 - 5. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi
5. Türk Romatoloji Kongresi
5. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
7. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi
2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference
6th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure
6. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
4. Ulusal Osteoporoz Kongresi
4. Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi ile 3. SAFE Consortium Uluslararası Gıda Güvenligi Kongresi
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 7. Ulusal Kongresi
1. Kök Hücre Araştırmaları Kongresi
33. Ulusal Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi
9. Ulusal Endoüroloji Kongresi
21. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
The 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research
HERBAN 2011
ISEO 2011
Ballast Water Management
5. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi
33. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı
11th ISOP Annual Meeting
13. Ulusal Hemşirelik Kongresi
European Biotechnology Congress 2011
Uluslararası Akademik Ozon Terapi Kongresi
Destination Istanbul / 5th Eurasphalt and Eurobitume Congress-2012
47. Ulusal Diyabet Kongresi
13. Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu
2. Karadeniz Meme Kongresi
Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
Trans Atlantic Reproductive Technologies Network
World Psychiatric Association Thematic Conference 9-12 June 2011, Istanbul-Turkey
AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecology TSGE IV. Annual Scientific Meeting
GeoInformation For Disaster Management 2011
Eshet 2011 Conference
9. Adli Bilimler Kongresi
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 6. Ulusal Kongresi
20. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
Özürlüler Vakfı Kongre ve Sosyal Etkinlikleri 2010
6. Ulusal Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi
Ege Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri
Türk Nöroşirürji Derneği XXIV. Bilimsel Kongresi
VI. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi
X. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi
Bayar Cad. Gülbahar Sok. No:12/2  Kozyatağı / Kadıköy - İstanbul
Tel: 216 4104414 Faks: 216 4104385
E-posta: me[at]minduce.com web: www.minduce.com